Oan Gia Ngõ Hẹp - Một tiểu phẩm hài Hoài Linh mới nhất cùng Cát Phượng được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.