Ông Ninh Ông Nang - Hài Hoài Linh, Vân Sơn, Hồng Đào, Bé Mập [Vân Sơn Nụ Cười Và Âm Nhạc 3] được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.