Sứt Môi - Hài Hữu Phước, Nguyễn Hùng - Liveshow kỷ niệm 12 Năm Nụ Cười Mới được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.