Tám Vô Tư, Tiền Vẫn Dư - Hài Trường Giang, Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ, Gia Linh, Eagle được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.