Tình Già 2 - Hài Vân Sơn, Hoài Linh [Vân Sơn Nụ Cười Và Âm Nhạc 9] được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.