Cây Cầu Dừa - Hài Trấn Thành, Anh Đức một tiểu phẩm hài vui nhộn được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.