Hài Kịch Chung Một Mái Nhà - Hài Chí Tài, Hương Thủy, Bé Tí, Uyên Chi [PBN 91] được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.