Chuyện Vợ, Chuyện Chồng - Hài Quang Minh, Hồng Đào [Vân Sơn 8 - Vân Sơn in Australia] được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.