HTV Đàn ông phải thế | DOPT #31 FULL | Minh Luân, Tăng Thành Công, Hiền Sến, Huy Linh cùng đón xem những thử thách nào mà các khách mời phải vượt qua khi thể hiện bản lĩnh đàn ông nhé.