Đời Bạc Lắm, Kệ, Cười Trước Đã - Liveshow hài Hoài Linh 2016 - P1 - Hành Trình Mưu Sinh Của Cu Đực cùng sự tham gia của các danh hài Ngọc Giàu, Trấn Thành, Trường Giang, Cát Phượng, Thu Trang, Tiến Luật, Anh Đức, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Nhật Cường, Hoàng Sơn, Quách Ngọc Tuyên, Tân Trề, Hoàng Mèo, Dương Triệu Vũ.