Hậu Ăn Khế Trả Vàng - Hài Út Mập, Bé Mập, Thu Tuyết, Tín Ốm [Vân Sơn Nụ Cười & Âm Nhạc 7] được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.