Lô Độc Đắc - Hài Quang Minh, Hồng Đào [Vân Sơn Nụ Cười & Âm Nhạc 9] được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.