Ngạc Nhiên Chưa | Tập 16: Diệu Nhi - Phạm Hồng Phước - Hữu Vi - Trương Quốc Bảo (20/01/16) cùng đón xem để khám phá những điều bất ngờ nào sẽ được chương trình mang đến nhé.