Nhị Kiều Tướng Quân - Hài Vân Sơn, Kiều Oanh, Lê Huỳnh [Vân Sơn 43 - Những Cung Điệu Quê Mình] được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.