Quá Nhanh, Quá Nguy Hiểm [Fast 8 - Vietnamese Version] - Hài Thu Trang, Trấn Thành, Tiến Luật, Anh Đức, Hoàng Phi được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.