Tình Rồng Duyên Tiên - Quang Minh, Hồng Đào, Bằng Kiều, Diễm Sương [PBN 114] được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.