Tuyển Tập Hài Hoài Linh, Vân Sơn, Chí Tài Thuở Mới Vào Nghề với sự tham gia góp mặt của các diễn viên: Chí Tài, Quách Ngọc Tuyên, Hứa Minh Đạt, Hoàng Mèo, Phi Nga.