Bệnh Lạ - Hài Hoài Linh, Hứa Minh Đạt ft Quách Ngọc Tuyên Lê Hoàng, Phi Nga, Thái Quốc Nguyên, Gia Linh, Mai Nguyễn được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.