Cười Là Thua 2014 - Tập 7 - Thúy Nga, Mai Sơn đối đầu Thu Trang, Hà Linh được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.