Hot Boy Hột Vịt Lộn - Phim hài Long Đẹp Trai, Hứa Minh Đạt, Phạm Trưởng được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.