Ăn Trộm - Hài Hoài Linh, Chí Tài, Long Đẹp Trai một tiểu phẩm hài trong Liveshow Hài Hoài Linh 8 được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.