FAPtv Cơm Nguội: Tập 97 - Lột Xác với những câu chuyện và những trò tinh nghịch của FAPtv team nhất là sự lột xác ngoạn mục của Huỳnh Phương mình dây.