Giữ Trọn Tình Quê - Hài Vân Sơn, Bảo Chung [Vân Sơn 46 - Vân Sơn in Praha] được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.