Hương Show - Liveshow hài Việt Huơng 2017 - P1 cùng các danh hài Hoài Linh Huỳnh Lập, Hữu Tín một món ăn tinh thần vô cùng giá trị mà Việt Hương và các nghệ sĩ đã dày công mang đến cho các bạn.