Hương Show - Liveshow hài Việt Huơng 2017 - P3 cùng Hoài Linh, Hoài Tâm, La Thành một món quà ý nghĩa mà Việt Hương gửi đến các bạn trong năm 2017 này.