Lớp Học Việt Ngữ - Hài Hoài Tâm, Trang Thanh Lan, Lê Huỳnh, Bé Ti [Liveshow hài Vân Sơn Down Under] được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.