Một Chuyến Đi Về - Hài Quang Minh, Hồng Đào, Lê Nguyên [Official] một tiểu phẩm hài nằm trong Liveshow Hè Trên Xứ Lạnh - Vân Sơn được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.