Ngạc Nhiên Chưa - Tập 2 - 14/10/2015 việc đoán ý đồng đội nhằm tìm thấy sự thấu hiểu giữa các người chơi, với sự góp mặt của nhóm FAPtv Cơm Nguội mang đến nhiều bất ngờ đầythú vị.