Bệnh Lạ

49863
Published on 27/10/2015 by Hoài Linh

Bạn đang xem tiểu phẩm hài Bệnh Lạ của Hoài Linh biểu diễn cùng Hứa Minh Đạt, Lê Hoàng Phi Nga, Quách Ngọc Tuyên và các nghệ sĩ hài khác.

Category Tag