Cha Già Dấu Yêu - Hài Chí Tài, Việt Hương, Hoài Tâm, Thúy Nga in Thuy Nga Paris By Night 116 Nụ Cười Đầu Năm. Released on Dec. 23rd, 2015.