Opening Paris by Night 116 - Hài Hoài Linh, Chí Tài, Trấn Thành, Việt Hương, Hoài Tâm được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.