Nhất Nghệ Tinh - Hài Vân Sơn, Hồng Đào, Thanh Trúc [Vân Sơn Nụ Cười Và Âm Nhạc 6] được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.