Tình Già - Hài Vân Sơn, Hoài Linh [Vân Sơn Nụ Cười Và Âm Nhạc 6] được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.