Cười Là Thua Mùa 2 - Tập 17 - Mạc Văn Khoa Và Huỳnh Y Nhu đấu với Minh Trọng, Lê Nam sân chơi mà các đội chơi chọc cười nhưng cười là thua nhé