Cười Là Thua 2014 - Tập 22 - Trường Giang, Ngân Quỳnh đấu cùng Hiếu Hiều, Thuỵ Mười được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.