Cười Là Thua 2014 - Tập 24 - Hiếu Hiền, Hoàng Mập đối chiến Trường Giang, Hứa Minh Đạt được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.