Ngạc Nhiên Chưa - Tập 8: Thanh Mỹ & Thịnh Vinh (25/11/15) với nội dung dí dỏm và người chơi là những người nổi tiếng cùng sự dẫn dắt của MC Đại Nghĩa.