Tai Nạn Radio - Hài Vân Sơn, Hoài Linh, Bé Thiên Bảo [Vân Sơn Nụ Cười Và Âm Nhạc 5] được phát trên haihoailinh.net - Kênh video clip giải trí hàng đầu Việt Nam.