HTV Đàn ông phải thế | DOPT #9 FULL | Lý Hùng, Châu Thế Tâm, Thùy Trang, Thành Nhân gặp lại thần tượng truyền hình một thời thể hiện bản chất đàn ông như thế nào nhé.