HTV Đàn ông phải thế | DOPT #19 FULL | Thanh Duy, Hoàng Duy, Bửu Lộc, Thúc Lĩnh Lincoln và không thể thiếu đôi danh hài Trấn Thành - Việt Hương cùng anh biết tuốt Trương Thế Vinh.